เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคนิกการเพาะเห็ดสกุลนางรม  อ่าน :   38 
ชื่อเจ้าของ :  นายกิติพงษ์ วุมิญาณ   อีเมล์ :   cnmjup@gma
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 054-648-593
เว็ปไซต์  http://www.phrae.mju.ac.th/system/clinic_technology/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (37 votes cast)

คำอธิบาย :

เทคนิกการเพาะเห็ดสกุลนางรม

เห็ดสกุลนางรม ได้แก่ เห็ดนางฟ้า เห็นนางรม เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดในสกุลนางรมเป็นเห็นที่ได้รับความนิยมในการนำมาประกอบอาหารเกษตรกสามารถนำความรู้เรื่องการเพาะเห็ดสกุลนางรมไปต่อยอดสร้างอาชีพสาร้างไม่ว่าจะเป็นการทำก่อนเห็ดขาย หรือการเก็บดอกเห็ดขายในชุมชนได้

https://drive.google.com/drive/folders/15v3tmsbNdHR4A22gz3b6BWlAMv7hJPlh?usp=sharing


เพิ่มโดย : นายกล้าณรงค์ ข่วงบุญ [29/9/2563]   แก้ไขโดย : Sornkrittatip Numanoi[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.204.185.54
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates