เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    กิมจิ ผักกาดดองสไตล์เกาหลี  อ่าน :   167 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ   อีเมล์ :   pratheung@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 054-648-593
เว็ปไซต์  http://www.phrae.mju.ac.th/system/clinic_technology/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (124 votes cast)

คำอธิบาย :

กิมจิ ผักกาดดองสไตล์เกาหลี

เป็นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกิมจิ ผักกาดดองสไตล์เกาหลี สู่ชุมชนให้สามารถนำไปผลิตได้ถูกต้องและปลอดภัยสามารสร้างเป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกอีกช่องทางหนึ่งและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเน้นการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่นและสามารถผลิตได้ในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

https://drive.google.com/drive/folders/15v3tmsbNdHR4A22gz3b6BWlAMv7hJPlh?usp=sharing


เพิ่มโดย : นายกล้าณรงค์ ข่วงบุญ [29/9/2563]   แก้ไขโดย : Sornkrittatip Numanoi[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.238.28
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates