เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ข้าวต้มมัดไรซ์เบอรรี่  อ่าน :   40 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร สวัสดิการ   อีเมล์ :   classforec
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาคตะวันออก อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-319-111 ต่อ 10400 มือถือ 0845648272
เว็ปไซต์  http://www.ctech.rbru.ac.th/
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (38 votes cast)

คำอธิบาย :

ผลิตภัณฑ์ข้าวต้มมัด เป็นสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษาที่สั้น แต่ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันนั้น ต้องการสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น สำหรับการบริโภคและเป็นของฝาก ดังนั้น การจะทำให้อาหารเก็บรักษาได้นานขึ้น จึงจำเป็นต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามาช่วย นั่นคือการนำอาหารคือ ข้าวต้มมัด บรรจุถุงเพ๊า แล้วนำไปฆ่าเชื้อ ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ข้าวต้มมัดที่มีอายุการเก็บรกษา ไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยไม่ต้องแช่เย็น


เพิ่มโดย : นายคฑาวุธ สว่างดี [29/9/2563]   แก้ไขโดย : Sornkrittatip Numanoi[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.215.77.193
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates