เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ถุงเพาะชำย่อยสลายได้ทางชีวภาพ  อ่าน :   2,451 
ชื่อเจ้าของ :  นางธนาวดี ลี้จากภัย และคณะ   อีเมล์ :   thanawl@mt
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (139 votes cast)

คำอธิบาย :

ถุงเพาะชำย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ ใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการผลิต โดยทำการปรับปรุงคุณสมบัติของแป้ง สูตรผสมและกระบวนการในขั้นตอนการผสมการผลิตเม็ด และการเป่าถุงที่เหมาะสมโดยคณะวิจัย
สามารถเติมแป้งและ/หรือวัสดุธรรมชาติลงในส่วนผสมได้ในปริมาณมาก การเลือกใช้สูตรที่เหมาะสมทำให้ได้ถุงที่มีความหนา และคุณสมบัติเหมาะต่อการนำมาใช้เป็นถุงเพาะชำ ซึ่งย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 100 %ที่สภาวะที่ทำการเพาะปลูกทั่วไป

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
114 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เบอร์ติดต่อ : 081-551-9676


ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [20/4/2554]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates