เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องมือดักจับแมลงด้วยแสงไฟและขวดเก็บแมลงแบบลมดูด Light trap  อ่าน :   4,500 
ชื่อเจ้าของ :  นายอรรถพร สุบุญสันต์   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี -
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (95 votes cast)

คำอธิบาย :
Light trap ตัวนี้แมลงไม่ผ่านใบพัดลม แต่ถูกดูดโดยพัดลมและสามารถปรับความแรงของลมที่คอคอด เพื่อให้ดูดแรงหรือเบาได้ โดยมีช่องปรับแต่ง
1. ต้องการเครื่องมือที่ใช้ดักแมลง เพื่อศึกษาความหลากหลายของแมลงในโรงเรือนปลูกผักที่ควบคุมโรคและแมลงโดยชีววิธี
2. อุปกรณ์ที่ใช้อยู่เดิม (ทั่วไป) เป็นกับดักกาวเหนียวหรือกับดักน้ำจานเหลือง และกับดักแสงไฟที่ใช้แอลกอฮอล์ ทำให้แมลงตาย ซึ่งแมลงที่ตายนั้นมีแมลงที่มีประโยชน์รวมอยู่ด้วย จึงต้องการกับดักที่ไม่ทำให้แมลงตาย
3. ต้องการกับดักที่ไปดักแมลงตัวห้ำตัวเบียน เพื่อมาปล่อยขยายพันธ์ในโรงเรือน แทนการใช้สวิงไปโฉบจับตามวิธีเดิม

จุดเด่นและลักษณะพิเศษ
ของเครื่องดักจับแมลงด้วยแสงไฟและขวดเก็บแมลงแบบลมดูด Light trap
1. Light trap ทั่ว ๆ ไปที่ใช้พัดลม แมลงจะผ่านพัดลมไปก่อน ทำให้แมลงถูกใบพัดตีตาย แต่ Light trap ตัวนี้แมลงไม่ผ่านใบพัดลม แต่ถูกดูดโดยพัดลม
2. สามารถปรับความแรงของลมที่คอคอด เพื่อให้ดูดแรงหรือเบาได้ โดยมีช่องปรับแต่ง
3. Light trap ทั่วไปพัดลมดูดแรงทำให้แมลงอัดกันตาย แต่ Light trap ตัวนี้มีแรงดูดสูงเฉพาะบริเวณคอคอดเท่านั้น ส่วนบริเวณถุงเก็บแมลงมีแรงดูดต่ำทำให้แมลงยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้
4. Light trap มีราคาถูก

ประโยชน์ของเครื่องดักจับแมลงด้วยแสงไฟและขวดเก็บแมลงแบบลมดูด Light trap

1. ช่วยส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ
2. เวลาดักจับแมลงศัตรูพืช จะช่วยให้แมลงที่เข้ากับดักไม่ตาย โดยเฉพาะแมลงที่มีประโยชน์สามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อเพิ่มปริมาณต่อไปได้ โดยการโบล์วออกทางด้านล่าง
3. นำวัสดุเหลือใช้มาเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ เป็นการรีไซเคิล เช่น พัดลมคอมพิวเตอร์เก่าฝาถังสี และขวดผลไม้ดอง
4. ใช้เป็นเครื่องมือดักจับเพื่อศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ที่ต้องการทำการเกษตร

ติดต่อสอบถาม
บ้านเลขที่ 77/7 หมู่ 3 ถนนกรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์ 035-379088

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2550 รางวัลที่ 2

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [20/4/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.227.235.183
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates