เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตข้าวโพดอาหารสัตว์โปรตีนสูงจากจุนทรีย์ธรรมชาติ  อ่าน :   84 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์วุฒิกร สระแก้ว   อีเมล์ :   esso.wutt@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เลขที่ 59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 054-710259 ต่อ 7120 , 0864287672
เว็ปไซต์  http://www.nan.rmutl.ac.th/clinictech/clini.htm
 • Currently 2.8/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.8/5 stars (59 votes cast)

คำอธิบาย :

ข้าวโพดอาหารสัตว์เป็นแหล่งพลังงานสำหรับสัตว์ที่ดี มีพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้สูง แต่มีข้อจำกัดในการนำใช้คือมีโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบไม่สูงมากประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์ การผลิตข้าวโพดอาหารสัตว์โปรตีนสูงจากจุลินทรีย์ธรรมชาติเป็นการนำจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น (โดยเกษตรกรหรือผู้ใช้ประโยชน์สามารถหาได้) มาเพิ่มประโยชน์ให้กับเมล็ดข้าวโพดให้มีโปรตีนสูงขึ้น มีค่าการย่อยได้ในสัตว์เพิ่มมากขึ้น มีกลิ่นหอมและมีความน่ากินสำหรับสัตว์ รวมถึงเมื่อนำมาใช้ในสูตรอาหารยังสามารถกระตุ้นให้สัตว์มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีได้


เพิ่มโดย : น.ส.นันทนา เตชนันท์ [29/9/2563]   แก้ไขโดย : Sornkrittatip Numanoi[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 107.21.85.250
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates