เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องทอดแคบหมูด้วยระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับควบคุมความร้อนโดยใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นต้นกำลัง  อ่าน :   142 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.สุรชัย อำนวยพรเลิศ   อีเมล์ :   aretomrit@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
สำนักงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 053-723-971 หรือ 997 ต่อ 1131
เว็ปไซต์  http://www.clinictechcr.rmutl.ac.th
 • Currently 2.7/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.7/5 stars (89 votes cast)

คำอธิบาย :

ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์แคบหมูได้นิยมบริโภคเป็นที่แพร่หลายในเขตบริเวณทั่วภาคเหนือ เนื่องจากเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวล้านนาและเป็นการถนอมอาหารให้กลับมีคุณค่า โดยการทำผลิตภัณฑ์แคบหมูนิยมทำในอุตสาหกรรมครัวเรือน จนไปถึงระดับอุตสาหกรรมชุมชนด้วยกระบวนการในการทำผลิตภัณฑ์แคบหมูยังใช้ทักษะ ประสบการณ์ ในการทำจึงทำให้เกิดของเสียจากกระบวนการทอด ได้แก่ น้ำมันที่เหลือจากการทอด น้ำมันจากกากหมูที่เหลือจากการทอด และน้ำมันที่เกิดจากบ่อดักไขมัน ซึ่งน้ำมันเหล่านี้เป็นปัญหาที่ืทำให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังหาวิธีในการกำจัดที่ต้องใช้กระบวนการที่ซับซ้อน การลงทุนในการกำจัดต้องใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง


เพิ่มโดย : พรพิมล ยอดสุวรรณ [29/9/2563]   แก้ไขโดย : พรพิมล ยอดสุวรรณ[ 1/9/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 18.232.59.38
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates