เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องเตรียมวัตถุดิบในการแปรรูปอาหาร  อ่าน :   7,507 
ชื่อเจ้าของ :  -   อีเมล์ :   chotirak@m
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย35 หมู่3 เทคโนธานีถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 02-579-1121-30,02-577-9000,02-577-9198
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (96 votes cast)

คำอธิบาย :
เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ประกอบด้วยเครื่องล้างทำความสะอาดผักใบ ขนาดกำลังผลิตในการล้าง 5 กิโลกรัม/ครั้ง เครื่องล้างทำความสะอาดผลไม้ ขนาดกำลังผลิต 1,000 กิโลกรัม/ชั่วโมง เครื่องหั่นผักผลไม้เป็นรูปทรง ขนาดกำลังผลิต 500-1,000 โลกรัม/ชั่วโมง และเครื่องหั่นผักผลไม้สำ หรับผักสลัดและผักใบ สามารถสร้างประกอบเครื่องจักรขึ้นได้เองภายในประเทศทั้งหมด ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ทัดเทียมต่างประเทศ และราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ

พัฒนาโดย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 02-577 9000
Call center : 02 579 3000
E-Mail : tistr@tistr.or.th

สนับสนุนงบประมาณโครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายอทดเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกะรทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02-333 3952

ที่มา : โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย ปี 2548

ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [20/4/2553]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 7/7/2554]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.204.185.54
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates