เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาเครื่องสับย่อยใบไม้สำหรับทำปุ๋ย  อ่าน :   137 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.วัฒนา ภารัตนวงศ์   อีเมล์ :   wattana.ph
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ 145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-513236 ต่อ 1095
เว็ปไซต์  http://www.surin.rmuti.ac.th
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (98 votes cast)

คำอธิบาย :

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสร้างเครื่องสับย่อยใบไม้และหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสับย่อยใบไม้ โดยใช้เครื่องยนต์เล็กเบนซินขนาด 6.5 แรงม้า เป็นต้นกำลัง ทดสอบที่ความเร็วรอบที่ 200, 300 และ 500 รอบต่อนาที ผลการทดสอบ พบว่า ที่ความเร็วรอบ 200 ต่อนาที มีความสามารถในการสับโดยเฉลี่ย 40 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการทำงานโดยเฉลี่ย 88 เปอร์เซ็นต์ การสูญเสียโดยเฉลี่ย 15 เปอร์เซ็นต์ ใช้น้ำมันโดยเฉลี่ย 1.08 ลิตรต่อชั่วโมง ที่ความเร็วรอบ 300 รอบต่อนาที มีความสามารถในการสับโดยเฉลี่ย 48 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการทำงานโดยเฉลี่ย 89 เปอร์เซ็นต์ การสูญเสียโดยเฉลี่ย 11 เปอร์เซ็นต์ ใช้น้ำมันโดยเฉลี่ย 1.11 ลิตรต่อชั่วโมง ที่ความเร็วรอบ 500 รอบต่อนาที มีความสามารถในการสับโดยเฉลี่ย 58 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการทำงานโดยเฉลี่ย 98 เปอร์เซ็นต์ การสูญเสียโดยเฉลี่ย 2 เปอร์เซ็นต์ ใช้น้ำมันโดยเฉลี่ย 1.20 ลิตรต่อชั่วโมง ความเร็วรอบที่เหมาะสมต่อการสับคือรอบที่ 500 รอบต่อนาที ซึ่งมีความสามารถในการสับโดยเฉลี่ย 58 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการทำงานโดยเฉลี่ย 98 เปอร์เซ็นต์ การสูญเสียโดยเฉลี่ย 0.02 เปอร์เซ็นต์ ใช้น้ำมันโดยเฉลี่ย 1.20 ลิตรต่อชั่วโมง


เพิ่มโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์ [28/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.117.123
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates