เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องกำจัดวัชพืชในนาดำ แบบ 3 แถว  อ่าน :   150 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.วิรัช อนุชานุรักษ์   อีเมล์ :   ae.jungle@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ 145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-513236 ต่อ 1095
เว็ปไซต์  http://www.surin.rmuti.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (88 votes cast)

คำอธิบาย :

มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องกำจัดวัชพืชในนาดำ แบบ 3 แถว และเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืช โดยใช้เครื่องยนต์ HINOTA EA65A ขนาด 5.6 แรงม้า เป็นต้นกำลัง ด้วยความเร็วรอบใบมีด 4 ระดับ ได้แก่ 545 , 1198 , 1542 และ 2160 รอบต่อนาที จากผลการทดสอบ พบว่า ความชื้นดินในการทดสอบอยู่ในช่วง 120 – 133 เปอร์เซ็นต์ มีความเร็วรอบของใบมีดที่เหมาะสมในการกำจัดวัชพืชที่ 1,542 รอบต่อนาที ซึ่งสามารถกำจัดวัชพืชได้ดีที่สุด ได้ความสามารถในการทำงานทางทฤษฏี 1.12 ไร่ต่อชั่วโมง ความสามารถในการทำงานจริง 1.12 ไร่ต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพการกำจัดวัชพืช 42.85 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 1.25 ลิตรต่อไร่


เพิ่มโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์ [28/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates