เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์  อ่าน :   150 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.ณัฏฐ์ธนัน กีรติญาดาธนภัทร   อีเมล์ :   agritech_2
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ 145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-153062 ต่อ 1095
เว็ปไซต์  http://www.surin.rmuti.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (104 votes cast)

คำอธิบาย :

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีรวงศ์ จ.อุบลราชธานี โดยการศึกษาการกะเทาะเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เงื่อนไขของงานวิจัยคือ การคั่วแบบผ่านทราย และการคั่วแบบไม่ผ่านทราย ที่อุณหภูมิ 150 °C และ 200 °C โดยใช้เวลาคั่ว 5 10 และ 15 นาที
ผลการทดสอบการกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ตามเงื่อนไข พบว่าเครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์มีกำลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่เงื่อนไขการคั่วผ่านทรายที่อุณหภูมิ 200 °C เวลา 10 นาที ได้กำลังการผลิตเท่ากับ 860 g หรือ 4.92 kg/hr ส่วนความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะ(SEC) ในการกะเทาะน้อยที่สุดภายใต้เงื่อนไขการคั่วผ่านทรายอุณหภูมิ 200 °C ที่เวลา 15 นาที มีค่า 0.035 kWh นอกจากนี้ค่าความเสียหายในการกะเทาะน้อยที่สุดภายใต้เงื่อนไขการคั่วแบบผ่านทรายอุณหภูมิ 200 °C ที่เวลา 100 นาที เสียหาย 140 g
 


เพิ่มโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์ [28/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates