เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    โรงเพาะเห็ดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบถอดประกอบได้  อ่าน :   162 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์วันทนา ศุขมณี   อีเมล์ :   sukmanee.w
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ 145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-513236 ต่อ 1095
เว็ปไซต์  http://www.surin.rmuti.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (97 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโรงเพาะเห็ดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นระบบอัตโนมัติแบบถอดประกอบได้ โดยทางผู้จัดทำได้ทำการศึกษาการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า โดยมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบโรงเพาะเห็ดที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นกับโรงเพาะเห็ดที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น โดยใช้เห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดตัวอย่างในการทดลอง โดยควบคุมอุณหภูมิ 24 ถึง 33 องศาเซลเซียส และควบคุมความชื้น ที่ 70 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ได้แก่ ปั๊มน้ำขนาด 8 บาร์ พัดลมขนาด 6 นิ้ว 0.1 แอมป์ จำนวน 2 ตัว แผงโซล่าเซลล์ขนาด 80 วัตต์ จำนวน 1 แผง
ผลการทดลองระบบควบคุมการทำงาน พบว่าระบบสามารถทำงานตามเงื่อนไขที่ได้ตั้งค่าไว้ และในส่วนการทดลองกับผลผลิตของเห็ดพบว่าเห็ดที่เก็บจากโรงเพาะเห็ดที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นมีปริมาณที่มากกว่าโรงเพาะเห็ดที่ไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น และเมื่อนำดอกเห็ดที่ได้มาชั่งน้ำหนัก พบว่าเห็ดที่ได้จากโรงเพาะเห็ดที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเก็บเห็ดได้จำนวน 5 ครั้ง เก็บได้ทั้งหมด 13 ก้อน มีน้ำหนักรวมทั้งหมด 1.176 กิโลกรัม ซึ่งเมื่อเทียบกับเห็ดที่เก็บจากโรงเพาะเห็ดที่ไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ที่เก็บได้จำนวน 4 ครั้ง ทั้งหมด 12 ก้อน พบว่ามีน้ำหนัก 0.874 กิโลกรัม ซึ่งผลการทดลองนี้เป็นการพบว่าอุณหภูมิเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยและการเจริญเติบโตของเห็ดและความชื้นของอากาศมีความสำคัญต่อการเกิดดอกเห็ดและการพัฒนาของดอกเห็ด
 


เพิ่มโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์ [28/9/2563]   แก้ไขโดย : Sornkrittatip Numanoi[ 4/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.117.123
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates