เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    กระบวนการผลิตสีผงจากธรรมชาติ  อ่าน :   6,500 
ชื่อเจ้าของ :  นางสาวจิราภา บุติมาลย์   อีเมล์ :   chibu09@gm
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 043-754416
เว็ปไซต์  http://research.msu.ac.th/clinic_msu/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (173 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :
การเน้นศึกษากระบวนการผลิตสีผงแบบสะดวกและใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน เมื่อนำไปถ่ายทอดให้ชาวบ้านสามารถนำไปใช้จริง และเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดใช้ประโยชน์ได้สูงสุด สีผงที่ได้จากการบดแบบหยาบ เหมาะกับการนำไปใช้ในการย้อมแบบผ้าในชุมชน ซึ่งในกลุ่มผงแม่สีธรรมชาติหลัก จำนวน 3 สี ได้แก่ ครั่ง เปลือกมะพูด ดอก อัญชัน มีความเข้มข้นของเนื้อสีแตกต่างกัน ดังนั้น มีวิธีการนำผงสีธรรมชาติ

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายอลงกรณ์ เล็กอุทัย [22/2/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.140.84
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates