เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ผลิตภัณฑ์แยมถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธรเบอร์ 1   อ่าน :   188 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ณัฐณิชา ทวีแสง   อีเมล์ :   natnicha@k
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
-- -
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (99 votes cast)

คำอธิบาย :


การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธรเบอร์ 1 ระหว่างการเก็บรักษาและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยในครั้งนี้ให้กับชุมชนนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธรเบอร์ 1 และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ให้มีมูลค่าเพิ่มโดยนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แยม ที่มีรสชาตเปรี้ยวอมหวาน ใช้รับประทานคู่กับขนมปังทำให้เกิดรสชาตดีข้อมูลเพิ่มเติม 061-6623249เพิ่มโดย : นางสาววรันฐิยา ไชยลา [28/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.107.249
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates