เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    กล้วยแก้วสมุนไพร  อ่าน :   133 
ชื่อเจ้าของ :  อ.แสงแข สพันธุพงศ์   อีเมล์ :   sapantupon
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
-- -
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (89 votes cast)

คำอธิบาย :


กล้วยเป็นผลไม้ที่มีอยู่ทั่วไป หาง่าย และมีจำนวนมาก สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ทั้งผลดิบและผลสุก ของทานเล่นเป็นเมนูยอดนิยมในการแปรรูปของกล้วย เมื่อนำไปพัฒนาร่วมกับพืชสมุนไพร ก็จะเป็นอาหารทานเล่นที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้สมุนไพรที่อยู่ทั่วไป เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีประโยชน์ต่อร่างกาย รับประทานเป็นอาหารว่างได้และรับประทานได้ง่าย

เพิ่มโดย : นางสาววรันฐิยา ไชยลา [28/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates