เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ยาหม่องไพล  อ่าน :   157 
ชื่อเจ้าของ :  นางลักขณา ศิรประภาพูน   อีเมล์ :   agritech_2
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ 145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-513236 ต่อ 1095
เว็ปไซต์  http://www.surin.rmuti.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (98 votes cast)

คำอธิบาย :


ยาหม่องไพลส่วนผสม พาราฟิน แว็ก 27 กรัม

 น้ำมันไพล 22 มิลลิลิตร

 น้ำมันระกำ 20 มิลลิลิตร

 วาสลีน 20 กรัม

 น้ำมันยูคาลิปตัส 2 มิลลิลิตร

 การบูร 8 กรัม

 พิมเสน 8 กรัม

 เมนทอล 6 กรัม

 สีตามที่ต้องการวิธีทำ1. ชั่งพาราฟิน แว็ก พาราฟิน น้ำมันไพล ใส่สี น้ำไปต้มจนหลอมหมด ตั้งทิ้งไว้ จนอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส

2. เทการบูร พิมเสน และเมนทอล คนจนส่วนผสมละลาย

3. เทน้ำมันระกำ น้ำมันยูคาลิปตัส คนจนยาหม่องผสมกันดี และเทใส่ภาชนะบรรจุ ทิ้งไว้ให้เย็น

 เพิ่มโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์ [27/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates