เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    น้ำยาล้างจาน  อ่าน :   144 
ชื่อเจ้าของ :  นางลักขณา ศิรประภาพูน   อีเมล์ :   agritech_2
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ 145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-153062 ต่อ 1095
เว็ปไซต์  http://www.surin.rmuti.ac.th
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (90 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :
น้ำยาล้างจานอุปกรณ์และวิธีการทำน้ำยาล้างจาน1. N 70 หรือหัวเชื้อ 1 กิโลกรัม

2. F 24 หรือสารขจัดไขมัน 1 กิโลกรัม

3. ผงฟอง 300 กรัม

4. ผงข้น 700 กรัม

5. กรดมะนาว 10 กรัม

6. น้ำหอมกลิ่นมะนาว 15 มิลลิลิตร

7. น้ำสะอาด 18 ลิตรวิธีทำ1. แบ่งน้ำสะอาดมาประมาณ 3 ลิตร จากนั้นเทผงฟองลงไปแช่ไว้ คนเป็นครั้งคราว จนผงฟองละลายหมด จะได้เป็นน้ำใส

2. นำหัวเชื้อ N 70 และผงขจัดคราบเทผสมกัน คนจนเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นจึงเทผงข้นลงไปผสมและคนจนเป็นเนื้อเดียวกัน

3. เติมน้ำลงไป 15 ลิตร คนให้เข้ากัน

4. เติมน้ำผงฟองลงไป แล้วคนให้เข้ากัน

5. เติมกรดมะนาวและน้ำหอมกลิ่นมะนาวลงไป คนให้เข้ากัน ทิ้งไว้จนฟองยุบ

6. ตักใส่ภาชนะ

  เพิ่มโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์ [27/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.96.43
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates