เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    เทียนหอมไล่ยุง  อ่าน :   12,488 
ชื่อเจ้าของ :  นางลักขณา ศิรประภาพูน   อีเมล์ :   agritech_2
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ 145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-513236 ต่อ 1095
เว็ปไซต์  http://www.surin.rmuti.ac.th
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (121 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :


การทำเทียนหอมตะไคร้ไล่ยุงและเทียนหอมสายรุ้งวัสดุ อุปกรณ์

1. แก้วเล็ก แก้วเป๊ก แก้วรูปทรงต่างๆตามต้องการ

2. พาราฟินแว็ก (เทียนไข) 2 กิโลกรัม

3. วาสลีน 1 กิโลกรัม

4. น้ำมันตะไคร้หอม 120 ซีซี

5. ไส้เทียน 10 เมตร

6. สีน้ำมันทำเทียน เขียว,เหลือง,แดง น้ำเงิน อย่างละ 2 ซอง

7. บล็อกพร้อมไส้ 100 อัน

8. น้ำมันหอมระเหย (กลิ่นตามชอบ) อย่างละ 120 ซีซี*หมายเหตุ – วัสดุที่แจ้งมานี้ใช้ทำเทียนหอมทั้งสอบแบบ สามารถเพิ่มลดได้วิธีทำเทียนหอมสายรุ้ง

1. ต้มพาราฟินแว็กและวาสลีนพร้อมสีน้ำมัน จนหลอมเหลวหมด ทิ้งไว้ 3-5 นาที

2. ใส่กลิ่นน้ำมันหอมระเหยลงไป

3. เทใส่แก้ว 1ใน4 ทิ้งไว้เกือบแข็งตัว

4. ปักไส้เทียนลงไปทิ้งไว้ให้เย็น

5. ทำเหมือขั้นตอนที่ 1 และ 2 โดยสลับสีกัน ทำไปเรื่อย ๆวิธีทำเทียนหอมตะไคร้

1. ต้มพาราฟินแว็กและวาสลีนพร้อมสีน้ำมันสีเขียว จนหลอมเหลวหมด ทิ้งไว้ 3-5 นาที

2. ยกลง ทิ้งไว้ 3-5 นาที

3. น้ำมันตะไคร้หอม ลงไปพร้อมคนจนทั่ว

4. เทใส่พิมพ์บล็อกเทียนพร้อมไส้ วางทิ้งไว้จนเย็น

 เพิ่มโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์ [26/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.235.173.74
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates