เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคนิคการให้อาหารปลาช่อนที่ถูกต้องโดยใช้โปรแกรม Application การให้อาหารต่อวัน  อ่าน :   194 
ชื่อเจ้าของ :  รศ.ดร.เจษฎา อิสเหาะ   อีเมล์ :   abee_sunne
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 ม.3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 035-709097
เว็ปไซต์  http://www.rdi.rmutsb.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (109 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :

เทคนิคการให้อาหารปลาช่อนที่ถูกต้องโดยใช้โปรแกรม Applicationการให้อาหารต่อวัน

1. การให้อาหารควรให้อาหารตามเปอร์เซ็นต์น้ำหนักตัว โดยประเมินจากน้ำหนักเฉลี่ยของปลา และจำนวนปลาที่เหลือรอด โดยใช้โปรแกรม application ช่วยในการคำนวณปริมาณอาหารที่ให้ต่อวัน

2. การให้อาหารควรยึดปริมาณที่โปรแกรม applicationประเมินไว้เป็นตัวตั้งต้น แล้วแบ่งทยอยให้อาหารเป็นหลายๆมื้อ หากปลากินไม่หมดในมื้อเดียวหรือ 2 มื้อ

3. โปรแกรม applicationนี้ ใช้ประเมินในกรณีสภาพอากาศปลอดโปร่ง หากสภาพอากาศฟ้าปิด ควรลดปริมาณอาหารลง พิจารณาจากสภาพอากาศ

4. การให้อาหารมื้อแรก ควรให้หลัง 08.00 น. ไปแล้ว  ไม่ควรให้อาหารเช้าเกินไป เพราะอาจพบกับสภาวะวิกฤต DO ต่ำกว่า 3.00 มก./ลิตร ปลาจะไม่กินอาหาร


เพิ่มโดย : นางสาวรัษฎากรณ์ ธรรมโร [25/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.107.249
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates