เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :     เบเกอรี่  อ่าน :   134 
ชื่อเจ้าของ :  คุณสาปีเน๊าะ อาเล็ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านลิมุด (เบเกอรี่) จังหวัดยะลา   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สำนักงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี อาคาร4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดตภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073299699 ต่อ 34000
เว็ปไซต์  http://srdi.yru.ac.th/clinic/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (101 votes cast)

คำอธิบาย :


รายละเอียด          วิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านลิมุด (เบเกอรี่) จังหวัดยะลา ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สูตรใหม่ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งขัน อย่างน้อย 3 สูตร รวมถึงได้รับการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย และการสื่อสารสร้างแบรนด์  ทำให้ทางกลุ่มฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 28% ภายในระยะเวลาการดำเนินโครงการที่กำหนดเบอร์โทรศัพท์    086-9561744สถานที่ติดต่อผู้ขาย  67/1 หมู่ที่ 3 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000ราคา ใต้ภาพ

25 บาท 

60 บาท

25 บาท เพิ่มโดย : น.ส.พรกนิษฐ์ กระจ่างยศ [24/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.107.249
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates