เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    กะลามะพร้าวแปรรูป   อ่าน :   155 
ชื่อเจ้าของ :  คุณเซาเด๊าะ โต๊ะปิ กลุ่มกะลามะพร้าวบ้านท่าสาป   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สำนักงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี อาคาร4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดตภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073299699 ต่อ 34000
เว็ปไซต์  http://srdi.yru.ac.th/clinic/
  • Currently 3.2/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.2/5 stars (88 votes cast)

คำอธิบาย :


รายละเอียดผลิตภัณฑ์/จุดเด่น                    กลุ่มกะลามะพร้าวบ้านท่าสาป จังหวัดยะลา  ได้รับการพัฒนายกระดับการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์จำนวน  3 แบบผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ กระเป๋าเครื่องประดับ และนาฬิกา ผลของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทำให้ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวที่พัฒนามีอัตลักษณ์เฉพาะ น่าสนใจ และเป็นที่ยอมรับของตลาด อันเนื่องจากการใช้วัสดุและวัตถุดิบที่ผสมผสานในการผลิต (กะลามะพร้าวและเชือกถัก) ก่อให้เกิดความร่วมสมัย น่าสนใจและสามารถใช้ประโยชน์ได้ ทำให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 24%สถานที่ติดต่อผู้ขาย    4/6 หมู่ 3 ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000เบอร์โทรศัพท์           082-8260507                                 


เพิ่มโดย : น.ส.พรกนิษฐ์ กระจ่างยศ [24/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.133.27
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates