เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ขนมไทยมงคล   อ่าน :   171 
ชื่อเจ้าของ :  นางฟาอีซา บินอาบูด   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สำนักงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี อาคาร4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดตภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073299699 ต่อ 34000
เว็ปไซต์  http://srdi.yru.ac.th/clinic/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (115 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :


รายละเอียด    ธุรกิจ BB Chef  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2558  โดยคุณฟาอีซา บินอาบูด ภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้คนเบตงได้ รับประทานอาหารประเภทขนมไทยที่มีรสชาตอร่อยแท้ตามสูตรโบราณ  อีกทั้งฮาลาล ถูกหลักศาสนาอิสลาม มุสลิมสามารถรับประทานได้ โดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายปัจจุบัน ได้แก่ ขนมชั้น ขนมจีบนก ช่อม่วง ทองเอก ทองหยิบ ทองหยอด กลีบลำดวน  อาลัว วุ้นกรอบ และข้าวเหนียวแก้ว  ปัญหาปัจจุบันของธุรกิจคือบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน ขาดอัตลักษณ์เฉพาะ  โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมไทยมงคล ภายใต้แบรนด์ BB Chef  ให้มีอัตลักษณ์เฉพาะ สามารถสื่อสารสร้างแบรนด์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้  โดยเป้าหมาย/ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับได้แก่บรรจุภัณฑ์ขนมไทยมงคล ที่มีต้นทุนบรรจุภัณฑ์ต่อชิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาสินค้า บรรจุภัณฑ์สามารถสื่อสารสร้างแบรนด์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้เพิ่มขึ้น 25% ภายในระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่กำหนดสถานที่ติดต่อผู้ขาย             189ถนนประชาธิปัตย์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลาเบอร์โทรศัพท์                            089-7394137

 


เพิ่มโดย : น.ส.พรกนิษฐ์ กระจ่างยศ [24/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.236.192.4
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates