เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    น้ำผึ้งดอกลำไย  อ่าน :   222 
ชื่อเจ้าของ :  Smile Bee   อีเมล์ :   
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร อาคารสำนักวิชา 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 053916630
เว็ปไซต์  http://www.mfu.ac.th
 • Currently 2.8/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.8/5 stars (114 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :
 น้ำผึ้งจากดอกลำไยธรรมชาติ 100% จากชุมชนป่าแดดจังหวัดเชียงราย ความหอมหวานจากธรรมชาติทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ประกอบด้วยน้ำผึ้งดอกลำไย 100%    2500 กรัมน้ำผึ้งดอกลำไย 100%    1500 กรัมน้ำผึ้งดอกลำไย 100%    1000 กรัมน้ำผึ้งดอกลำไย 100%    500 กรัมน้ำผึ้งดอกลำไย 100%    500 กรัมน้ำผึ้งดอกลำไย 100%    250 กรัมน้ำผึ้งดอกลำไย 100%    190 กรัมสอบถามรายละเอียดสินค้า ติดต่อ นางสุมารีย์ คิดการงาน โทร 053-654219, 089-6365431


เพิ่มโดย : กชกร คำวัง [24/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 44.192.38.248
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates