เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    น้ำผึ้งดอกไม้ป่า  อ่าน :   178 
ชื่อเจ้าของ :  Smile Bee   อีเมล์ :   
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร อาคารสำนักวิชา 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 053916630
เว็ปไซต์  http://www.mfu.ac.th
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (103 votes cast)

คำอธิบาย :
น้ำผึ้งจากธรรมชาติ 100% จากชุมชนป่าแดดจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยน้ำผึ้งดอกไม้ป่า 100% (แกลลอน) 2500 กรัม      น้ำผึ้งดอกไม้ป่า 100% (แกลลอน) 1500 กรัม      น้ำผึ้งดอกไม้ป่า 100% (ขวดกลม)  1000 กรัม      น้ำผึ้งดอกไม้ป่า 100% (ขวดบีบ)   500 กรัม        น้ำผึ้งดอกไม้ป่า 100% (กระปุก)   500 กรัม        น้ำผึ้งดอกไม้ป่า 100% (กระปุก)   250 กรัม        น้ำผึ้งดอกไม้ป่า 100% (หลอดบีบ) 190 กรัม        สอบถามรายละเอียดสินค้า โทร 053-654219, 089-6365431เพิ่มโดย : กชกร คำวัง [24/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates