เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    เยลลี่วุ้นมะพร้าวพร้อมดูด  อ่าน :   271 
ชื่อเจ้าของ :  นายพิมาน มะแซ    อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สำนักงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี อาคาร4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดตภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073299699 ต่อ 34000
เว็ปไซต์  http://srdi.yru.ac.th/clinic/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (126 votes cast)

คำอธิบาย :


รายละเอียดผลิตภัณฑ์เยลลี่วุ้นมะพร้าวพร้อมดูดตรา คุณพิมาน มีให้เลือก 2 รสชาต ได้แก่ สูตรน้ำตาลน้อย (Low sugar)และสูตรไม่ผสมน้ำตาล (No sugar)จุดเด่นดื่มง่ายและได้ประโยชน์จากน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100%ราคา150 กรัม ราคา 35 บาท / โปรโมชั่น 3 ซอง 100 บาทสถานที่ติดต่อผู้ขายเลขที่ 33/9 หมูที่ 4 ตําบลยี่งอ อําเภอยี่งอ จังหวัด นราธิวาส 96180เบอร์โทรศัพท์081-6903157

เพิ่มโดย : น.ส.พรกนิษฐ์ กระจ่างยศ [24/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates