เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตอิฐบล็อกจากเปลือกหอยเชอรี่  อ่าน :   10,647 
ชื่อเจ้าของ :  อ.ทนงศักดิ์ มูลตรี   อีเมล์ :   tanongsak.
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 043-754416
เว็ปไซต์  http://research.msu.ac.th/clinic_msu/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (187 votes cast)

คำอธิบาย :

อิฐเป็นวัสดุก่อสร้างที่มนุษย์รู้จักนาวัสดุจากธรรมชาติมาทาเป็นก้อนใช้ในการก่อสร้างมานับ 1,000 ปีมาแล้ว อิฐเป็นวัสดุก่อสร้างพื้นฐานสาหรับการก่อสร้างอาคารทั่วไปเพราะราคาถูก มีความคงทนแข็งแรงดี ทาจากวัสดุธรรมชาติทั่วไปและเมื่อเผาเสร็จแล้วจะเป็นสีแดงสวย อิฐแบบธรรมดาผลิตจากส่วนผสมของดินเหนียว ทราย แกลบ และน้า สาหรับอิฐพิเศษอื่นๆ จะผสมสารหรือวัสดุพิเศษเพิ่มเพื่อการใช้งานเฉพาะด้าน การผลิตอิฐโดยทั่วไปจะผสมดินเหนียว แกลบ ทราย และน้า นวดให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว กดใส่ลงในแบบพิมพ์ แล้วนาเข้าเตาเผา สาหรับอิฐพิเศษอื่นๆ จะผสมสารหรือวัสดุเพิ่ม เช่น หินเกร็ด สาหรับอิฐประดับ เป็นต้น นอกจากนี้อิฐพิเศษบางประเภทอาจใช้กรรมวิธีการอัดเข้าแม่พิมพ์ด้วยแรงกดสูงเพื่อเพิ่มความสามารถในด้านการป้องกันความร้อน และทนความชื้นได้สูง

อิฐบล็อกจากเปลือกหอยเชอรี่ เป็นการนำเปลือกหอยเชอรี่มาเพิ่มมูลค่าจากเดิม อิฐบล็อกที่ทำมาจากเปลือกหอยเชอรี่นั้นมีค่าแรงอัดประลัยที่อ่านจากเครื่อง 19,254.00 กิโลกรัม น้ำหนักกด 19.25 ตัน จะมีหน่วยแรงกด 133.94 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (หน่วยแรงกดเมื่อเป็นลูกบาศก์ได้ทำการปรับแก้ให้เป็นค่าเทียบเท่าของรูปทรงกระบอกแล้วตาม ว.ส.ท. โดยใช้หน่วยแรงกดของรูปทรงกระบอกเท่ากับ 0.885 ของหน่วยแรงกดลูกบาศก์) ส่วนอิฐบล็อกประสานทั่วไปรับแรงกดได้เฉลี่ยที่ 70 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งจะเห็นได้ว่าอิฐบล็อกจากเปลือกหอยเชอรี่มีความแข็งแรงกว่าอิฐบล็อกธรรมดาเป็นเท่าตัว


สาหรับอิฐที่ทามาจากเปลือกหอยเชอรี่นั้น มีส่วนผสมของเปลือกหอยบด ปูนซีเมนต์ และทราย ในอัตราส่วน 5 : 3 : 1 เพื่อนาวัสดุที่เหลือใช้มาประยุกต์ใช้งานเป็นการสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าของเปลือกหอยเชอรี่ อีกทั้งเป็นการลดจานวนของหอยเชอรี่ ที่ทาลายข้าวของเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

รายงานผลการวิจัย...


ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ


เพิ่มโดย : นายอลงกรณ์ เล็กอุทัย [22/2/2554]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates