เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ออกแบบและจัดสร้างเครื่องมือ(เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์) ที่ใช้ในการอบ  อ่าน :   249 
ชื่อเจ้าของ :  นายพิชิตรี ทองดี   อีเมล์ :   top1916@ho
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เขตพื้นที่ตาก 41 ม.7 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000  055-298438 ต่อ 1120
เว็ปไซต์  http://www.tak.rmutl.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (121 votes cast)

คำอธิบาย :

การออกแบบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
   (1) สร้างตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีขนาดประมาณ 250x120x180 เซนติเมตร
   (2) โครงสร้างทำจากเหล็กกล่อง ส่วนชั้นของแต่ละชั้นทำจากอลูมิเนียม และปิดรอบด้านด้วยกระจกหนา 5มิลลิเมตร มีแบตเตอร์รี ขนาด12โวลท์ 2 ลูก และมีแผงพลังงานโซล่าเซลและแผงขดทองแดงอยู่ด้านล่าง เพื่อช่วยในการทำความร้อน
   (3) ใช้พลังงานนความร้อนในการอบจากพลังงานแสงอาทิตย์ และมีแผงพลังงานโซล่าเซลและแผงขดทองแดงอยู่ด้านล่าง เพื่อช่วยในการทำความร้อน
   (4) นำตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ไปตากไว้กลางแดด แล้วนำวัตถุดิบใส่เข้าไปอบไว้
   (5) ปริมาณวัตถุดิบที่อบ 30 กิโลกรัมต่อครั้ง
   (6) ใช้เวลาอบประมาณ 5 ชั่วโมง สำหรับเนื้อ และ 8 ชั่วโมงสำหรับผลไม้
   (7) อุณหภูมิที่ได้ภายในตู้อบ ประมาน 70-80 องศาเซลเซียส
 


เพิ่มโดย : นางสาววิรัตนันท์ อัครารักษ์ [22/9/2563]   แก้ไขโดย : นางสาววิรัตนันท์ อัครารักษ์[ 25/8/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates