เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    อุปกรณ์ช่วยจุดธูปเทียนอัตโนมัติ  อ่าน :   166 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หริพล ธรรมนารักษ์   อีเมล์ :   haripon_t@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
สำนักงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 053-723-971 หรือ 997 ต่อ 1131
เว็ปไซต์  http://www.clinictechcr.rmutl.ac.th
 • Currently 2.8/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.8/5 stars (103 votes cast)

คำอธิบาย :


ปัจจุบันการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลักธิ ตลอดจนการกราบไหว้ จะมีการจุดธูปเป็นตัวสำคัญในการทำพิธีทางศาสนา จะสังเกตได้ว่าที่วัดหรือสถานที่สำคัญจะมีโคมไฟหรือตะเกียงน้ำมันไว้บริการในการจุดธูปเทียน ปัญหาที่พบบ่อยๆ คือ สิ้นเปลืองน้ำมัน และมลพิษจากการจุด หรือบางที่อาจจะต้องใช้ไฟแช็คหรือไม้ขีดไฟในการจุด ซึ่งจะมีปัญหาคือ ไม่สามารถจุดเป็นระยะเวลานานได้ และไม่สามารถจุดเวลาที่มีลมพัดมาได้ จุดเด่นของอุปกรณ์ช่วยจุดธูปเทียนอัตโนมัติ คือ สามารถจุดธูปได้ 25-30 ดอกได้ในระยะเวลาอันสั้น 

เพิ่มโดย : พรพิมล ยอดสุวรรณ [22/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 18.232.59.38
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates