เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องตัดขนาดทอฟฟี่ใช้ระบบไฮดรอลิคสำหรับผู้พิการ  อ่าน :   36 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.ไพรโรจน์ จันทร์แก้ว   อีเมล์ :   Phairoac@h
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เขตพื้นที่ตาก 41 ม.7 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000  055-298438 ต่อ 1120
เว็ปไซต์  http://www.tak.rmutl.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (41 votes cast)

คำอธิบาย :

    เครื่องตัดขนาดทอฟฟี่ใช้ระบบไฮดรอลิคสำหรับผู้พิการ ประกอบด้วยอุปกรณ์หลักๆ คือ

 1) ชุดระบบปั๊มไฮดรอลิคขับด้วยมอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส ขนาด 3 แรงม้า

 2) ชุดกระบอกไฮดรอลิคขนาด 3 ตัน สำหรับกลไกชุดใบตัดทอฟฟี่กะทิถั่วกรอบ

 3) โครงสร้างรองรับชุดกระบอกไฮดรอลิคสำหรับกลไกใบตัดทอฟฟี่กะทิถั่วกรอบที่ระดับต้องเหมาะสมกับ  คนทำงานซึ่งพิการไม่สามารถเดินได้  

4)ชุดใบมีดตัดทอฟฟี่กะทิถั่วกรอบของขนาดทอฟฟี่

5) ชุดถาดใส่ทอฟฟี่กะทิถั่วกรอบเตรียมสำหรับตัด (ชิ้นเล็กขนาด 25x25 mm2ซึ่งชุดใบมีดขนาดเล็กสามารถตัดได้ 10x10=100 ชิ้น,ชุดใบมีดชิ้นเล็กขนาด 25x25 mm2 สามารถตัดได้ 26x22=572 ชิ้น , ชิ้นใหญ่ขนาด 15x00 mm2  ซึ่งชุดใบมีดสามารถตัดได้ 36x10=360 ชิ้น)

 

 การวัดประสิทธิภาพของเครื่อง

 อัตราการตัดได้เท่ากับ 100/16= 6.25 ชิ้นต่อวินาที หรือ 0.16 วินาทีต่อชิ้น

 มีการใช้หน่วยไฟฟ้า เท่ากับ (1.524x18/3600)= 6.7 x10-3 kWh ต่อการกดหนึ่งครั้ง
 


เพิ่มโดย : นางสาววิรัตนันท์ อัครารักษ์ [22/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.204.185.54
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates