เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องอัดพืชอาหารสัตว์สำหรับทำหญ้าแห้งและหญ้าหมัก  อ่าน :   2,225 
ชื่อเจ้าของ :  นายบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร   อีเมล์ :   bandit_h@h
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  053-873863
เว็ปไซต์  http://www.clinictec.mju.ac.th/
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (154 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องอัดพืชอาหารสัตว์สำหรับทำหญ้าแห้งและพืชหมัก โดยเครื่องมีขนาดความกว้าง 1.35 เมตร ความยาว 2.85 เมตร ความสูง 2.40 เมตร ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1050 วัตต์ เป็นต้นกำลัง การทำงานของเครื่อง พบว่า การทำหญ้าแห้งอัดฟ่อน ฟางข้าวอัดฟ่อน และข้าวโพดหมัก มีน้ำหนักเฉลี่ย 8.18 กิโลกรัมต่อฟ่อน 5.67 กิโลกรัมต่อฟ่อน และ 20 กิโลกรัมต่อถุง ตามลำดับ

มีความหนาแน่นปรากฏเฉลี่ย 71.72 47.78 และ 317 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ มีความสามารถในการทำงาน 424 290 และ 636 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ตามลำดับ มีจุดคุ้มทุนที่ 16,073 65,747 และ 60,490 กิโลกรัมต่อปี มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 41 244 และ 103 วัน


พัฒนาโดย : บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053 – 878123 โทรสาร : 053 – 498902

พัฒนา ภายใต้ โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท
ประจำปีงบประมาณ 2550


ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [18/4/2554]   แก้ไขโดย : น.ส.พรรณิศา สัตยารัฐ[ 7/10/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates