เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ไรน้ำ  อ่าน :   124 
ชื่อเจ้าของ :  นายนุกูล แสงพันธุ์   อีเมล์ :   nukul_sae@
ชื่อหน่วยงาน :   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
อาคารปฎิบัตการเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารปลอดภัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 288 หมู่ 1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 035-595056
เว็ปไซต์  http://www.spcat.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (90 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :


ไรน้ำเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างหายาก แหล่งที่อยู่อาศัยของไรน้ำมีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือเป็นบ่อหรือคลองที่มีน้ำขังชั่งคราวในฤดูฝน โดยฤดูกาลที่พบอยู่ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม ไรน้ำนางฟ้าที่พบในประเทศไทยมี 3 ชนิด เป็นสัตว์ชนิดใหม่ของโลก ทั้ง 3 ชนิด คือ

1.ไรน้ำนางฟ้าไทย

2. ไรน้ำนางฟ้าสิรินธร

3.ไรน้ำนางฟ้าสยาม

การเลี้ยงไรนางฟ้าไทยโดยมีเป้าหมายที่การผลิตไรน้ำนางฟ้าตัวเต็มไวเพื่อนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำหรือประโยชน์อย่างอื่น สามารถเลือกวิธีการเลี้ยงได้หลายวิธี ตามระดับความหนาแน่นของไรน้ำ ที่ปล่อยลงเลี้ยงในบ่อ

การเก็บผลผลิตสามารถเก็บได้ตามขนาดที่ต้องการ เช่น 5-7 วัน มีความยาวประมาณ 10มิลลิเมตร และเมื่ออายุ 15 วัน มีความยาวประมาณ 15 มิลลิเมตร ผลผลิตตัวไรน้ำเมื่อเลี้ยงครบ 15 วัน อยู่ระหว่าง 1538.0-2021.8 กรัม ต่อปริมาณน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร และเก็บรวบรวมไข่ได้ประมาณ 4.5 -6.3 ล้านฟองเพิ่มโดย : นางสาวกาญจนา แป้นกลัด [15/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.96.43
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates