เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีการแปรรูปขนมสาลี่จากแป้งกล้วยน้ำว้า  อ่าน :   210 
ชื่อเจ้าของ :  นางจันทร์เพ็ญ อินทอง   อีเมล์ :   Pen@hotmai
ชื่อหน่วยงาน :   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
อาคารปฎิบัตการเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารปลอดภัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 288 หมู่ 1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 035-595056
เว็ปไซต์  http://www.spcat.ac.th
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (106 votes cast)

คำอธิบาย :

กล้วยน้ำว้าในท้องถิ่นมีอยู่แทบทุกครัวเรือน  ทำให้การใช้ประโยชน์จากกล้วยดิบมีน้อย  จึงมีการเพิ่มมูลค่าด้วยการผลิตแป้งกล้วยน้ำว้า  ที่ปลอดภัยจากสารปรุงแต่ง  และมีความสดใหม่  มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะแก่ผู้บริโภคทุกวัยรวมทั้งผู้สูงอายุ  ดังนั้นจึงต่อยอดนวัตกรรมแป้งกล้วยน้ำว้าผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ขนมสาลี่เพื่อจำหน่าย  โดยใช้อุปกรณ์ในครัวเรือน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้มาตรฐานปลอดภัย  ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะไปประยุกต์เพื่อใช้การประกอบอาชีพตามความสนใจและความถนัดอันจะนำไปสู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน เป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลเพี่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ดังกล่าวรวมถึงให้การดำเนินงานเกิดความเรียบร้อยแล้วเสร็จตามที่กำหนด  


เพิ่มโดย : นางสาวกาญจนา แป้นกลัด [15/9/2563]   แก้ไขโดย : นางสาวกาญจนา แป้นกลัด[ 15/9/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.229.124.74
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates