เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เอนไซม์สำหรับย่อยวัตถุดิบจากมันสำปะหลังเป็นน้ำตาลโดยไม่ใช้ความร้อน   อ่าน :   1,411 
ชื่อเจ้าของ :  คุณปณิธาน ลีละธนาวิทย์   อีเมล์ :   panitan@bi
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (94 votes cast)

คำอธิบาย :
มัลติเอนไซม์ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยกิจกรรมของเอนไซม์ในกลุ่มเซลลูเลส เพคติเนส และเฮมิเซลลูเลสที่ทำงานร่วมกันในการย่อยสลายองค์ประกอบของผนังเซลล์เพื่อปลดปล่อยเม็ดแป้งออกมา ซึ่งสามารถถูกย่อยต่อเป็นน้ำตาลได้โดยเอนไซม์ย่อยแป้งดิบ เอนไซม์องค์ประกอบนี้จะทำงานร่วมกันในการย่อยแป้งรวมถึงเซลลูโดลสและเฮมิเซลลูโลสในวัตถุดิบจากมันสำปะหลังประเภทต่างๆเป็นน้ำตาลในขั้นตอนเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องอาศัยความร้อนในการเจลาติไนซ์แป้ง ซึ่งน้ำตาลที่ได้สามารถนำไปใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีต่างๆในชั้นตอนต่อไป

จุดเด่นของเทคโนโลยี
มัลติเอนไซม์ที่พัฒนาขึ้นสามารถย่อยวัตถุดิบจากมันสำปะหลังทุกประเภทเป็นน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้ปริมาณน้ำตาล > 80% (>800 mg ของน้ำตาลรีดิวซ์/กรัมของวัตถุดิบโดยน้ำหนักแห้ง) ของค่าที่ได้ทางทฤษฎีภายในเวลา 48 ชั่วโมงภายใต้สภาวะที่เหมาะสม

ไม่ต้องใช้ความร้อนในการเจลาติไนซ์แป้งในวัตถุดิบก่อน จึงเป็นการช่วยลดพลังงานที่ต้องใช้ในกระบวนการผลิต และไม่เกิดสารยับยั้งประเภท dehydration product
สามารถทำงานได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 35-50 oC และ pH 4-5 ซึ่งเหมาะสมกับในพัฒนากระบวนการหมักแบบขั้นตอนเดียวร่วมกับจุลินทรีย์ต่างๆ
การย่อยแป้งดิบสามารถเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการย่อยเฮมิเซลลูโลสและเซลลูโลสบางส่วนทำให้ได้ทั้งน้ำตาลกลูโคสและไซโลส
มีผลในการช่วยลดความหนืด (viscosity) ของวัตถุดิบในระบบการหมัก ทำให้สามารถใช้ได้กับระบบที่ใช้ปริมาณวัตถุดิบสูงได้ (high solid loading fermentation)

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
คุณปณิธาน ลีละธนาวิทย์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-564-6700 ต่อ 3128 โทรสาร 0-2564-6985

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [11/4/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.88.35
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates