เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การเพาะเลี้ยงหอยหวาน   อ่าน :   3,788 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ   อีเมล์ :   panumas02@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยบูรพา
กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 038-102969
เว็ปไซต์  http://research.buu.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (158 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :

หอยหวาน หรือบางท้องถิ่นเรียกว่าหอยตุ๊แก ที่พบมาในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ บาบิโลเนียอารีโอลาต้า(Babylonia areolata) และบาบิโลเนียสไปราต้า(Babylonia spirata) พบมากในจังหวัดทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอีนดามัน หอยหวานเป็นหอยเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เริ่มมีผู้ให้ความสนใจที่จะทำฟาร์มเพาะเลี้ยงกันมากขึ้น เนื่องจากมีราคาสูง มีคตลาดรองรับทั้งในประเทศและนอกประเทศ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงหอยหวานในระดับเชิงพาณิชย์ที่ได้จากโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงหอยหวาน ปี 2543

การใช้ประโยชน์ : การถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบการให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

สอบถาม : 0-3810-2290-93ต่อ 104


ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [11/4/2554]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates