เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหนาแน่นสูงในระบบน้ำหมุนเวียน  อ่าน :   165 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์จุลทรรศน์ คีรีแลง   อีเมล์ :   junlatat99
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เลขที่ 59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 054-710259 ต่อ 7120 , 0864287672
เว็ปไซต์  http://www.nan.rmutl.ac.th/clinictech/clini.htm
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (114 votes cast)

คำอธิบาย :

1. การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหนาแน่นสูงในระบบน้ำหมุนเวียน

1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการทำระบบน้ำหมุนเวียนสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ การวางระบบน้ำ การติดตั้งถังกรอง และวัสดุกรองน้ำ

1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหนาแน่นสูงในระบบน้ำหมุนเวียน ได้แก่ อัตราการปล่อยสัตว์น้ำลงเลี้ยง ปริมาณการให้อาหาร

1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการระหว่างการเลี้ยง ได้แก่ การดูแลรักษาระบบน้ำ และระบบกรองน้ำในบ่อเลี้ยง การให้อาหาร การป้องกันและรักษาโรค       

 

 


เพิ่มโดย : น.ส.นันทนา เตชนันท์ [28/8/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 18.232.59.38
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates