เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น  อ่าน :   178 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์จุลทรรศน์ คีรีแลง   อีเมล์ :   junlatat99
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เลขที่ 59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 054-710259 ต่อ 7120 , 0864287672
เว็ปไซต์  http://www.nan.rmutl.ac.th/clinictech/clini.htm
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (121 votes cast)

คำอธิบาย :

1. การผลิตอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น

1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตว์น้ำจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ได้แก่ การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์น้ำ การเตรียมวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์น้ำ การคำนวณสูตรอาหารอย่างง่าย และวิธีการผลิตอาหารสัตว์น้ำอย่างง่ายจากวัตถุดิบในท้องถิ่น รวมถึงวิธีการคำนวณการให้อาหารอย่างถูกต้อง


เพิ่มโดย : น.ส.นันทนา เตชนันท์ [28/8/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates