เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การเพาะเลี้ยงปลาดุกในระบบความหนาแน่นสูง  อ่าน :   170 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ดวงใจ   อีเมล์ :   Mr1fisheri
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เลขที่ 59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 054-710259 ต่อ 7120 , 0864287672
เว็ปไซต์  http://www.nan.rmutl.ac.th/clinictech/clini.htm
 • Currently 2.8/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.8/5 stars (139 votes cast)

คำอธิบาย :

เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดเรื่อง…การเพาะเลี้ยงปลาดุกในระบบความหนาแน่นสูง…ดังนี้

 1. การเตรียมพ่อแม่พันธุ์ปลาเพื่อการเพาะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการผสมเทียม
 2. การเตรียมอาหารพ่อแม่พันธุ์ปลา
 3. การเตรียมอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน
 4. การเตรียมน้ำเพื่อการอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน
 5. การเตรียมฮอร์โมนเพื่อการผสมเทียมปลา
 6. การผสมพันธุ์ปลา
 7. การอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน
 8. การขนส่งลูกพันธุ์ปลา
 9. การเลี้ยงปลาเนื้อ

เพิ่มโดย : น.ส.นันทนา เตชนันท์ [28/8/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 18.204.56.97
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates