เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ   อ่าน :   2,580 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร   อีเมล์ :   teesawang@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  053-873863
เว็ปไซต์  http://www.clinictec.mju.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (171 votes cast)

คำอธิบาย :

ใช้เวลาในการผลิตสั้น ประมาณ 1 เดือน แต่ต้องควบคุมปัจจัยสิ่งแวดล้อมของกองปุ๋ยให้เหมาะสมต่อการย่อยสลาย ปัจจัยหลักที่สำคัญมีดังนี้
1. มีความชื้นพอดี จุลินทรีย์ชนิดใช้ออกซิเจนต้องการความชื้นที่เหมาะสม คือ ร้อยละ 45-55
2. มีจุลินทรีย์มากพอ การย่อยสลายเกืดขึ้นได้รวดเร็วถ้าในกองปุ๋ยมีจุลินทรีย์มากพอ
3. มีออกซิเจนภายในกองปุ๋ยเพียงพอ เนื่องจากปฏิกริยาจะเกิดขึ้นกับจุลินทรีย์ชนิดใช้ออกซิเจนจะเร็วกว่าชนิดไม่ใช้ออกซิเจน
4. มีอุณหภูมิสูงภายในกองปุ๋ย สูงประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส
เงื่อนไขที่ทำให้เกิดการสะสมความร้อนภายในกองปุ๋ยได้ดี คือ กองปุ๋ยควรมีความสูงไม่ตำกว่า 1.5 เมตร และกองเป็นรูปสามเหลี่ยมปริซึม กว้าง 2.5 เมตร ยาว 3 เมตร
 


ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [11/4/2554]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.94.72
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates