เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การปลูกผักไร้ดิน Hydroponic  อ่าน :   4,145 
ชื่อเจ้าของ :  ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร   อีเมล์ :   clinictech
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (169 votes cast)

คำอธิบาย :

การปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช(Water Culture หรือ Hydroponic) เป็นการปลูกพืชวิธีหนึ่ง ที่ใช้น้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่ โดยมีวิธีการต่าง ๆ ที่จะทำให้อกซิเจนละลายลงไปในสารละลายอาหารพืช เพื่อให้รากหายใจ นอกจากนี้ยังต้องมีวิธีการป้องกันศัตรูพืชและโรคพืช ทั้งด้านชีวภาพและกายภาพ และมีการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม (รายละเอียดคลิกที่รูป)
การปลูกพืชไร้ดิน ระบบ DRFT(Dynamic Root Floating Technique) คือการปลูกพืชแบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชและอากาศในระบบถาดน้ำหมุนเวียนสู่รากพืชโดยตรงอย่างต่อเนื่อง (รายละเอียดคลิกที่รูป)

การใช้ประโยชน์ : สามารถนำไปปลูกพืชได้โยไม่ต้องใช้ดิน ปลูกในบริเวณที่มีอยู่อย่างจำกัด สามารถควบคุมสารเคมี และแมลงต่าง ๆ ได้ดี

สถานที่ติดต่อ : ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
หมายเลขสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : -
สอบถาม : 025670784


ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [11/4/2554]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates