เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธรเบอร์ 1  อ่าน :   240 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ณัฐณิชา ทวีแสง   อีเมล์ :   natnicha@k
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
-- -
เว็ปไซต์  -
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (129 votes cast)

คำอธิบาย :

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้งานจากงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธรเบอร์ 1 ระหว่างการเก็บรักษาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยในครั้งนี้ให้กับชุมชนนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธรเบอร์ 1 และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ให้มีมูลค่าเพิ่ม และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ติดต่อ 061-6623249

   


เพิ่มโดย : นางสาววรันฐิยา ไชยลา [27/8/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 44.192.47.87
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates