เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ขนมปังรำข้าวไรซ์เบอรี่   อ่าน :   248 
ชื่อเจ้าของ :  อ.แสงแข สพันธุพงศ์   อีเมล์ :   sapantupon
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
-- -
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (147 votes cast)

คำอธิบาย :


ขนมปัง เป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบที่ได้จากขบวนการหมักยีสต์กับส่วนผสมหลัก คือ แป้งสาลี เกลือ น้ำ และ ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ นม ไข่ น้ำตาลทราย ฯลฯ นวดรวมกันจนก้อนแป้งมีเนื้อเนียน นำไปหมักในอุณหภูมิที่เหมาะสม ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนต่างๆ จนกระทั่งอบเสร็จจะได้ขนมปังที่มีลักษณะต่าง ๆ เช่น ผิวนอกกรอบ เนื้อนุ่ม ละเอียด มีทั้งชนิดมีไส้ และไม่มีไส้ และข้าวไรซ์เบอรี่มีรสชาติหอม เนื้อสัมผัสเหนียวนุ่ม จึงเหมาะกับการนำมาแปรรูปเป็นผลิตตภัณฑ์ขนมปัง โดยใช้รำข้าวไรซ์เบอรี่มาเป็นวัตถุดิบสำคัญในการแปรรูป

 

เพิ่มโดย : นางสาววรันฐิยา ไชยลา [26/8/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.233.217.106
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates