เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบน้ำตาลโตนดแบบไนโตรเจน  อ่าน :   126 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์   อีเมล์ :   tawesin.na
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขที่ 160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้างอ.เมือง จ.สงขลา 90000 074-260-288
เว็ปไซต์  -
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (116 votes cast)

  คำอธิบาย :

  รายละเอียดการถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มผู้ประกอบการ

  1. ปรับปรุงสภาวะการบรรจุโดยใช้ก๊าซไนโตรเจน

  2. ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เป็นถุงอลูมิเนียมฟอยล์ทรงตั้งแบบมีซิป

  3. กล้วยฉาบมีอายุการเก็บรักษาได้นานกว่าเดิม  (นานกว่า 2 เดือน)


  เพิ่มโดย : นางเกศสุพร มากสาขา [21/8/2563]   แก้ไขโดย : นางเกศสุพร มากสาขา[ 30/9/2563]
  ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
  Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
  แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

   หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
   ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
   Your ip address : 3.236.107.249
   ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
   ประเภทของผู้รับบริการ *

   ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

   เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
   (Appropriate Technology)

   ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

   วีดีโอเทคโนโลยี

   ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

   บริการของเรา...

   X

   หนังสือน่าอ่าน...

   X

   Template by OS Templates