เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    หางไฟล : พืชกำจัดแมลง  อ่าน :   3,000 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.อรุณ โสตถิกุล   อีเมล์ :   sriwanmai@
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาคารสำนักงาน ชั้น 2 เลขที่ 202 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 089-951-2044, 086-429-2804, 054342553ต่อ225 , 065 004 2299
เว็ปไซต์  http://www.lartc.rmutl.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (85 votes cast)

คำอธิบาย :

สารสกัดจากรากหางไหลสามารถใช้กำจัดศัตรูพืชได้หลายชนิด เฃ่น ด้วงตัดใบ เพลี้ยจักจั่น หนอนใยผัก ด้วงหมัดผัก เพลี้ยอ่อน รวมทั้งศัตรูสัตว์เลี้ยง เช่น เห็บวัว เห็บสุนัข หมัด ไรไก่ ปัจจุบันสามารถสารสกัดจากหางไหลกำจัดแมลง 3 สูตร คือ สูตร D1,D2 และ D3

การใช้ประโยชน์ : ใช้กำจัดศัตรูพืชได้หลายชนิด เฃ่น ด้วงตัดใบ เพลี้ยจักจั่น หนอนใยผัก ด้วงหมัดผัก เพลี้ยอ่อน รวมทั้งศัตรูสัตว์เลี้ยง เช่น เห็บวัว เห็บสุนัข หมัด

สอบถาม : 054342553 ต่อ 225


ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [11/4/2554]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.227.235.183
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates