เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องบดละเอียดเปลือกหอยเชอรี่   อ่าน :   7,957 
ชื่อเจ้าของ :  กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย   อีเมล์ :   watch.msu@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 043-754416
เว็ปไซต์  http://research.msu.ac.th/clinic_msu/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (177 votes cast)

คำอธิบาย :
รายละเอียดเครื่องบดเปลือกหอยเชอรี่
 ต้นกำลังใช้มอเตอร์ไฟฟูาขนาด 5.5 แรงม้า ใช้ไฟฟูา 380 โวลต์หรือใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซิน ขนาด 5 แรงม้า
 ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ความยาว 0.70 ความสูง 1.40 เมตร

คุณสมบัติเครื่องบดเปลือกหอยเชอรี่
 ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายได้สะดวก
 ใช้บดเปลือกหอยเชอรี่ เพื่อนาไปใช้ทาอิฐบล็อกจากเปลือกหอยเชอรี่
 ย่อยใบไม้แห้งและกิ่งไม้ขนาดเล็ก เพื่อลดการเผาใบไม้และกิ่งไม้
 อัตราการบดละเอียดเปลือกหอยเชอรี่ 126 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
 อัตราการบดกิ่งไม้และใบไม้ 80 -100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

การใช้ประโยชน์ :
1. การอบรมทาปุ๋ยชีวภาพจากหอยเชอรี่
2. การทาน้ำหมักชีวภาพกำจัดหอยเชอรี่
3. การผลิตอิฐบล็อกจากเปลือกหอยเชอรี่
4. การผลิตเซรามิกส์จากเปลือกหอยเชอรี่
5. การทำอาหารปลาดุกและอาหารกบจากเนื้อหอยเชอรี่
6. การปลูกพืชจากการใช้ปุ๋ยชีวภาพจากหอยเชอรี่และน้าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่
7. การกาจัดหอยเชอรี่ด้วยสารสกัดจากพืช (ผลประคำบีควาย)

ดูรายละเอียดที่ไฟล์แนบครับ

รายงานผลการวิจัย...

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
เบอร์โทรศัพท์ 043-754416
Website http://www.research.msu.ac.th/Clinic/

ขยายภาพ ขยายภาพ


เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [11/4/2554]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 10/11/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.104.143
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates