เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การใช้ประโยชน์จากหอยเชอรี่  อ่าน :   1,933 
ชื่อเจ้าของ :  กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย   อีเมล์ :   watch.msu@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 043-754416
เว็ปไซต์  http://research.msu.ac.th/clinic_msu/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (161 votes cast)

คำอธิบาย :

จาการระบาดอย่างหนักของหอยเชอรี่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยมาหสารคาม ร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหอบเชอรี่ ซึ่งจาการวิจัยและพัฒนาสามารถนำทั้งเปลือกหอยเขอรี่และเนื้อหอยเชอรี่มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย เช่น การทำอิฐบล๊อกประสาน ครีมกันแดด เซรามิก สูตรอาหารเลี้ยงไก่เนื้อ เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ เป็นต้น

สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไฟล์ด้านล่าง


ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [11/4/2554]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates