เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    อาหารปลาจากกล้วยสุก  อ่าน :   69 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.ยุพิน พูนดี   อีเมล์ :   Phoondee@h
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 ม.3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 035-709097
เว็ปไซต์  http://www.rdi.rmutsb.ac.th
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (68 votes cast)

คำอธิบาย :


การใช้กล้วยเป็นส่วนผสมในสูตรอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากในการผลิตกล้วยของเกษตรกรนั้น จะเหลือกล้วยที่ไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพ จะถูกคัดทิ้งเป็นจำนวนมาก หรือมีผลผลิตมากเกินไป ซึ่งเกษตรกรก็ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากจำหน่ายไม่ทัน หรือสุกก่อน และเน่าเสียไปในที่สุด  ดังนั้นการนำกล้วยที่เหลือมาเป็นส่วนผสมในอาหารปลากินพืช เช่น ปลานิล ปลาแรด และปลาสลิด เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตด้านอาหาร อีกทั้งคุณสมบัติของกล้วยเป็นสารเหนียวจำพวกแป้ง หรือคาร์โบไฮเดรต  ช่วยทำให้วัตถุดิบที่ผสมรวมตัวกันดีและอัดเม็ดได้ดี ช่วยให้อาหารมีความทนในน้ำได้ดีขึ้น เหมาะสมที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์น้ำไว้ใช้เอง โดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเพิ่มโดย : นางสาวรัษฎากรณ์ ธรรมโร [20/8/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.215.77.193
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates