เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    แกงส้มปลาช่อนผง  อ่าน :   188 
ชื่อเจ้าของ :  นายสืบศักดิ์ สุ่มอิ่ม   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 643 ถ.นายจันทร์หนวดเขี้ยว ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000  036-512515
เว็ปไซต์  http://www.singburivc.ac.th
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (135 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :

แกงส้มปลาช่อนผง คือ ผลิตภัณฑ์แกงส้มปลาช่อนผงที่มีการนำปลาช่อนมาใส่ในส่วนผสม  แกงส้มและพริกแกง แล้วนำมาผ่านกระบวนการทำให้เป็นผง สามารถนำกลับมาคืนรูปเป็นน้ำแกงเพื่อบริโภคได้

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงส้มปลาช่อนผง และนำมาศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการคืนรูป และเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภค เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรุงสำเร็จ มีความสะอาดปลอดภัย มีโภชนาการครบถ้วน เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้บริโภคเหมาะสำหรับสภาพสังคมเมือง  วิถีชีวิตที่รีบเร่งของผู้คนในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคในต่างประเทศ ที่ต้องการรับประทานอาหารไทยอีกด้วย แกงส้มปลาช่อนผง คือ ผลิตภัณฑ์แกงส้มปลาช่อนผงที่มีการนำปลาช่อนมาใส่ในส่วนผสม  แกงส้มและพริกแกง แล้วนำมาผ่านกระบวนการทำให้เป็นผง สามารถนำกลับมาคืนรูปเป็นน้ำแกงเพื่อบริโภคได้

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงส้มปลาช่อนผง และนำมาศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการคืนรูป และเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภค เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรุงสำเร็จ มีความสะอาดปลอดภัย มีโภชนาการครบถ้วน เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้บริโภคเหมาะสำหรับสภาพสังคมเมือง  วิถีชีวิตที่รีบเร่งของผู้คนในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคในต่างประเทศ ที่ต้องการรับประทานอาหารไทยอีกด้วยการนำเนื้อปลาช่อนมาปั่นละเอียดและบดรวมกับพริกแกงส้ม


เพิ่มโดย : นางสาวสัชฌุกร เชื้อปุย [20/8/2563]   แก้ไขโดย : นางสาวสัชฌุกร เชื้อปุย[ 20/8/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.236.107.249
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates