เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การถ่ายทอดเทคโนโลยีการมัดสีย้อมธรรมชาติไหมและการเพิ่มมูลค่าไหมจากกาวไหม  อ่าน :   45 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.บุษราคัม ป้อมทอง    อีเมล์ :   busarakum0
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  044247390
เว็ปไซต์  http://web.nrru.ac.th/clinique/main.php
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (69 votes cast)

คำอธิบาย :

ถ่ายถอดเทคโนโลยี การมัดย้อมสีธรรมชาติไหมและการเพิ่มมูลค่าไหมจากกาวไหม เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์และการย้อมสีไหมด้วยวัสดุธรรมชาติการเพิ่มมูลค่าไหมจากกาวไหม และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ แก้ไขปัญหาเทคโนโลยี สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งเสริมอาชีพเดิม สร้างอาชีพใหม่ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และยกระดับคุณภาพชีวิต

  


เพิ่มโดย : นางสาววรรณา จันทร์สิงห์ [20/8/2563]   แก้ไขโดย : นางสาววรรณา จันทร์สิงห์[ 2/12/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.215.77.193
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates