เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ากล้วยหอมเขียวคาเวนดิช  อ่าน :   201 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล   อีเมล์ :   L_wijitra@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 ม.3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 035-709097
เว็ปไซต์  http://www.rdi.rmutsb.ac.th
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (118 votes cast)

คำอธิบาย :

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมเขียวเพื่อเพิ่มมูลค่า ของโครงการหมู่บ้านต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคจำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

 • แป้งกล้วยหอมเขียว
 • แป้งสำเร็จรูปจากแป้งกล้วยหอมเขียว
 • เครื่องดื่มชงพร้อมดื่มจากแป้งกล้วยหอมเขียว
 • กล้วยหอมเขียวทอดด้วยระบบสุญญากาศ ซึ่งกล้วยหอมเขียวทอดนี้ได้ทำการพัฒนาร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีสีกลิ่นและรสชาติที่ดี และไม่อมน้ำมัน ถือเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (natural product) ไม่มีการปรุงแต่งกลิ่นรส เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

   


เพิ่มโดย : นางสาวรัษฎากรณ์ ธรรมโร [20/8/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 34.236.192.4
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates