เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องแปลงขยะชีวมวลเป็นปุ๋ยอินทรีย์  อ่าน :   3,146 
ชื่อเจ้าของ :  นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์   อีเมล์ :   info@tcm19
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (156 votes cast)

คำอธิบาย :
มีระบบการทำงานที่เลียนแบบธรรมชาติ คือ มีระบบบดสับเหมือนฟัน มีน้ำจุลินทรีย์ทำหน้าที่เหมือนน้ำย่อย มีถุงหมุนทำหน้าที่เหมือนกระเพาะอาหาร แล้วยังมีระบบทำให้แห้งอีกด้วย
เป็นเครื่องจัดการกับขยะชีวมวล โดยใช้ขบวนการทางกล ร่วมกับขบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ มีระบบไฟฟ้าควบคุม
ขั้นตอนการทำงานอย่างอัตโนมัติให้สัมพันธ์กับวงจรชีวิตของจุลินทรีย์ สร้างสภาวะให้เหมาะสมตั้งแต่ย่อยขยะให้มีชิ้นเล็ก, คลุกเคล้าจุลินทรีย์ให้ทั่ว, ปรับอุณหภูมิ, ความชื้น, ปริมาณลมหมุนเวียน, ระยะเวลา, ความเร็วในการทำให้ร่วน เพื่อแปลงขยะที่ไร้ค่าให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เกิดประโยชน์ โดยใช้พื้นที่จำกัดและระยะเวลาอันสั้น แก้ปัญหาการขนย้ายและที่ดินฝังกลบหรือพื้นที่หมักปุ๋ย

คุณสมบัติเด่น
1. ช่วยย่นระยะเวลาในการกำจัดของเสียชีวภาพให้หมดไปในระยะเวลาเพียง 24 ชั่วโมง (ในปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดของเครื่อง)
2. มีจุลินทรีย์ช่วยในการย่อยสลาย ไม่ทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นไม่สร้างมลภาวะ
3. มีระบบการทำงานที่เลียนแบบธรรมชาติ คือ มีระบบบดสับเหมือนฟัน มีน้ำจุลินทรีย์ทำหน้าที่เหมือนน้ำย่อย มีถุงหมุนทำหน้าที่เหมือนกระเพาะอาหาร แล้วยังมีระบบทำให้แห้งอีกด้วย

ตลาดเป้าหมาย
ชุมชนขนาดใหญ่ เช่น เทศบาล ตลาดสด โรงฆ่าสัตว์ โรงแรม ฯลฯ ที่มีปริมาณขยะสดจำนวนมากในแต่ละวัน

โทรศัพท์ 0-2748-5313-5
โทรสาร 0-2399-0365

แหล่งที่มา : Techno Mart 2007


ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [11/4/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates